Privacyverklaring easy-swim.nl

Via de website easy-swim.nl verzamelt Stichting Zwemacademie, gevestigd aan de Czaar Peterstraat 190A, 1018 PX te Amsterdam (hierna: “Zwemacademie”) persoonsgegevens c.q. informatie over jou (hierna: “persoonsgegevens”). Zwemacademie is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking van jouw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die privacywet- en regelgeving stellen. Dat betekent onder andere dat wij:
- duidelijk vermelden welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
- proberen de verzameling van jouw persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
- jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
- passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
- jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het specifieke doel waarvoor we jouw persoonsgegevens hebben verkregen;
- jouw rechten om jouw persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te rectificeren, te verwijderen, te beperken en/of over te dragen (portabiliteit) respecteren.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en met welk doel dit gebeurt. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 januari 2024.

1. Hoe verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Wanneer je voor jouw zwemonderwijs gebruik maakt van onze website kunnen er op verschillende manieren persoonsgegevens door ons worden verzameld:

- Registreren op de website: via onze website kan je jezelf registreren als klant van Zwemacademieeen. We vragen je in dat kader om enkele persoonsgegevens om jou te kunnen contacteren en aan te kunnen spreken.
- Boeken en betalen van lessen: Een les kan worden geboekt en betalingen kunnen worden verricht via iDEAL. Wij slaan geen bankrekeningnummers op bij iDEAL betalingen. Als je gebruik maakt van automatische incasso wordt er een incassomachting gevraagd.
- Gebruik website: bij het surfen op onze website wordt technische informatie over jouw apparaat (bijvoorbeeld het IP-adres) en over jouw bezoekgedrag op de website verkregen. Dit wordt alleen gebruikt voor eigen gebruik en verbetering van de website.

2. Welke persoonsgegevens verwerken we?

- Naam en contactgegevens: naam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer;
- Communicatiegegevens: technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt om de website te bezoeken (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet), zoals IP-adres, MAC-adres, gebruikte browser, taalinstellingen, besturingssysteem, service provider, type apparaat;
- Technische gegevens: je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en het tijdstip van jouw bezoek op onze website;

3. Voor welke doeleinden verwerken we jouw persoonsgegevens

De in hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens gebruiken we voor de volgende doeleinden:

1. Om jou de mogelijkheid te bieden online een les te boeken
2. Om de voortgang van de leerling bij te houden
3. Om de betalingen en uitgaven bij te houden

4. Op basis van welke grondslagen verwerken we jouw persoonsgegevens?

De verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op verschillende grondslagen. Hieronder lichten we per type verwerking toe op basis van welke grondslag dit gebeurt:

Alle gegevens zijn noodzakelijk om jou als klant van Zwemacademie te kunnen bedienen in het online boeken en betalen van de zwemlessen. Ook het leerlingvolgsysteem heeft deze minimale gegevens nodig.
Voorafgaand aan de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen we toestemming voor het versturen van deze berichten waarbij bepaalde persoonsgegevens van je worden verwerkt. Je hebt het recht om je op elk gewenst moment af te melden (na voldoen van alle evt. financiële verplichtingen) en de gegevens te laten wissen.

5. Cookies

Op onze website maken wij gebruiken van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op je computer.

Cookies op zich kunnen geen individuele gebruiker identificeren, maar slechts de computer of het mobiele apparaat dat u gebruikt door een willekeurig gegenereerde identificatiemarkering. Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

6. Bewaartermijnen

Aanvraaggegevens
Jouw gegevens worden tot maximaal 1 jaar na de laatste zwemles bewaard. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd. Als je wil dat dit eerder gebeurt kan je dit aan ons laten weten via privacy@easy-swim.nl en worden de gegevens geschoond.

7. Verstrekking aan derden

De door jou verstrekte gegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de betaling (incasso en iDEAL).
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Op dit moment worden er geen persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Gemeenschap. Wanneer hiervan mogelijk in de toekomst sprake zal zijn zullen we zorgen voor passende maatregelen en waarborgen.

8. Beveiliging van jouw gegevens

Wij hebben de nodige beveiligingsmaatregelen ingevoerd om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging van informatie die wij ontvangen op onze site te voorkomen. Wanneer wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

10. Rechten die je hebt ten aanzien van jouw persoonsgegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of voor het kenbaar maken van verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering van jouw persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan privacy@easy-swim.nl.

11. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Contactgegevens

Als je vragen hebt over jouw privacy en/of deze privacyverklaring, dan kun je contact met ons opnemen via privacy@easy-swim.nl.
 

Cookieverklaring

Dit is de website van www.easy-swim.nl. Bij een bezoek aan onze website registreren wij:

  • uw surfgedrag op onze website

Zwemacademie gebruikt hiervoor cookies! maar wat zijn dat?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website naar de computer worden gestuurd. Met cookies meten wij het bezoek op de website en ook of de advertenties die wij plaatsen leidt tot een nieuwe klant van Zwemacadmie.
Klik op een van onderstaande links om direct naar de handleiding van jouw browser te gaan. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw je voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Hoe lang blijven cookies staan?

De meeste cookies van easy-swim.nl verdwijnen als je de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. Je kunt ze zelf op elk moment via je browser verwijderen.

Zwemacademie gebruikt cookies op easy-swim.nl voor de volgende doeleinden:

  • het meten van het gebruik van de website
  • het verbergen van de cookiemelding nadat je op verbergen hebt geklikt ;-)

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten, tevens met behulp van de software van een derde partij, hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor:

  • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
  • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
  • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
  • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
  • het optimaliseren van de website

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met privacy@easy-swim.nl