Zwemproject Zwemacademie

Wat houdt het school- cq. zwemproject in en voor wie?
De kern van dit project is dat alle kinderen voorafgaande aan en/of tijdens de zweminstructieperiode een bewegingsprogramma volgen in een gymzaal. Door middel van een “landprogramma” worden de kinderen voorbereid op de eigenlijke zweminstructieperiode. Zodra de kinderen op het land zich de gewenste kwaliteiten hebben eigen gemaakt stromen zij door richting zwembad. Het idee van een combinatie van “droog” en “nat” oefenen komt voort uit de positieve ervaringen die in het verleden bij de zwemacademie zijn opgedaan. Uit een eerder samenwerkingsproject van de zwemacademie met specialisten uit het vakonderwijs bleek dat kinderen die een “landtrainingsprogramma” volgden significant meer vooruitgang boekten dan kinderen die slechts alleen zweminstructie kregen.

Waarom een landprogramma en hoe werkt het?
De achterliggende gedachte is dat je kinderen - net als op school - vaardigheden in een logische volgorde aanleert. Neem als voorbeeld leren lezen. Na het oefenen op de losse letters, leert men de woorden te herkennen om deze tenslotte samen te voegen tot zinnen. Direct met hele zinnen beginnen lukt niet of duurt veel langer, het is simpelweg te moeilijk. Het kind loopt vast. Of neem schrijven. Wie herkent niet het schrift van een beginnend kind ? Slordig en kriebelig. Ligt dit aan het kind ? Nee, de wil is er vaak wel, het kind wil best graag leren schrijven, maar de motoriek van vingers en hand is vaak domweg nog niet in staat het gewenste resultaat te leveren. Voor sommige kinderen komt schrijfonderwijs gewoon te vroeg. In het algemeen leert een kind zich alleen snel en efficiënt iets eigen te maken als het dat krijgt aangeboden wat het nog net niet kan. De zone van de naaste ontwikkeling. Daar ligt de uitdaging. Een oefening te veel onder het niveau van het kind is niet aantrekkelijk, als ook een veel te moeilijke vaardigheid niet. Hierdoor raakt het kind al snel gedemotiveerd, geeft het het op en zal het afhaken.Zo werkt het ook bij het leren van de zwemslag. In het elementaire ABC-zwemmen is de schoolslag de rode draad als het gaat om de veiligheid van het kind. Deze zwemslag is voor kinderen een tamelijk complexe beweging. Het lastige zit hem er in dat de beenslag zeer precies moet worden uitgevoerd en ook dat armen en benen, die elk hun eigen bewegingspatroon moeten uitvoeren, steeds nagenoeg op hetzelfde moment ten opzichte van elkaar moeten bewegen. De samenwerking van beide patronen levert uiteindelijk de specifiek vorm van voortbeweging, de zwemslag op.

Deze afstemming van armen en benen - coördinatie genaamd - treedt alleen voldoende snel en efficiënt op wanneer het kind hier motorische klaar voor is. Om dit vast te kunnen stellen wordt gedurende de landinstructieperiode de motorische leeftijd vastgesteld en in de tijd gevolgd. Geregeld wordt bekeken of het kind wel of niet toe is aan zweminstructie. Omdat kinderen qua motoriek meer of minder aanleg hebben zijn er veel onderlinge verschillen. De (extreme) situatie kan ontstaan dat een 5-jarig motorisch talent eerder aan de daadwerkelijke zweminstructie toe is dan een 8-jarige zonder aanleg. Hierdoor zal de duur van het “droge” deel dan ook van kind tot kind verschillen. Binnen de “landtraining” gaat de aandacht vooral uit naar “het aanleren van de voor het zwemmen meest noodzakelijke algemene motorische basisvaardigheden en begrippen”. Hieronder moet vooral worden verstaan; een efficiente motorische samenwerking tussen links/rechts en onder/boven. Ontwikkeling van de benodigde rompkracht en het evenwicht. Training van het bewegingsgevoel, de ruimtelijke orientatie en creeeren van de voor het zwemmen noodzakelijke begripsvorming. Met het doorlopen van het landtrainingsprogramma wordt het mogelijk dat kinderen sneller en beter kunnen meedoen in de zwemles, het zwemonderwijs als plezieriger ervaren, het zelfvertrouwen in zwemsituaties wordt vergroot en daarmee de duur van de zweminstructieperiode aanzienlijk wordt verkort ! Dit levert als bijkomend voordeel op dat we het A-diploma tegen fors lagere prijzen kunnen aanbieden zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Sterker gesteld, we zijn van mening dat de kwaliteit zelfs toeneemt als gevolg van de logische opbouw.


Hoe werkt het zwemproject ?

Lessen boeken
1.registreer op onze boekingssite www.zwemacademie.nl
2.kies een betaalwijze* (* voor zwemmende klanten gratis)
3.boek de les (u wordt automatisch doorgeboekt per kwartaal)

Info lessen
Lesduur 60 minuten. In de lessen heerst een plezierige, veilige sfeer, een omgeving waarin wederzijds vertrouwen is. Uitgangspunt is aan te sluiten bij datgene wat het kind kan. Hierbij worden de kinderen vooral positief gewaardeerd. Het ontwikkelingsproces is gericht op het in gang zetten van een spiraal opwaarts. Specifieke oefeningen ter bevordering van de voor het zwemmen zo belangrijke kwaliteiten. Er wordt gewerkt vanuit succesbeleving.


Huiswerkprogramma
Naast de gezamenlijke groepsles is er het huiswerkprogramma. Na elke les ontvangen de kinderen 1 of meerdere oefeningen voor thuis. Deze oefeningen worden in uw account geplaatst. Hiermee wordt - ondersteund door ouders - thuis dagelijks geoefend. Instructie voor de ouders over hoe thuis te oefenen ontvangt men bij de 1ste les. Zodra uw kind het door ons gewenste niveau heeft bereikt worden, indien u nog niet zwemt, afspraken gemaakt voor de eigenlijke zweminstructieperiode.

De zwemles
Frequentie, plaats, tijd, etc. zijn te kiezen. Wij zullen u hierbij een advies geven. U kunt de lessen boeken in uw account.. Tijdens de zwemlessen heeft uw kind les in kleine groepjes. Hierdoor is er voor elk kind voldoende specifieke aandacht en kan er dus maatwerk geleverd worden.


Klik hier voor locatie en tijden